De Zinmakers

Nieuw organiseren in tijden van complexiteit en onzekerheid

Een boek aanbevelingIMG_20180329_144541-2

Ik ken Ben Kuiken. Zijn voorlaatste boek, de Laatste Manager, heb ik met zeer veel enthousiasme gelezen, met name omdat het zo goed aansluit bij enerzijds mijn persoonlijke ervaringen en anderzijds het gedachtengoed dat ik met Kwalitisme probeer uit te dragen. Zelforganisatie en zelfsturing vormen daar een belangrijk element in. Ben hanteerde in de Laatste Manager al de term Nieuw Organiseren daarvoor, en ik ben daar nog steeds een groot pleitbezorger voor.

In de Zinmakers diept Ben de term Nieuw Organiseren verder uit. En wederom voelt het als een warm bad. Waardoor ik het boek in vrijwel één keer heb uitgelezen. Onderhoudend en vlot geschreven gaat Ben dit keer redelijk diep in op begrippen als gecompliceerd, complex en chaos. Over geordende-ongeordende systemen, voorspelbaar-onvoorspelbaar toestanden van systemen, over zwermen en kolonies. Zelfs genen en memes (ja, er wordt uitgelegd wat memes zijn) worden niet buiten beschouwing gelaten. En dat allemaal om aan te tonen dat maakbaarheid van mensen, organisaties en samenlevingen door middel van sturing en controle, een niet te verwezenlijken doel is.

Ben kent zijn klassiekers en haalt die ruimschoots aan ter ondersteuning van de strekking van zijn verhaal. Want een verhaal is het. Zoals Ben zelf aangeeft: alleen verhalen kunnen complexe structuren duidelijk maken. Een verhaal met een uitleiding.

Al zo lang als ik mij herinner hanteer ik de stelling: regels zijn er om overtreden te worden. Immers, als niemand ooit de regel overtrad, zou de regel er niet zijn. Het overtreden ervan is tevens de reden van het bestaan van de regel. In de Zinmakers komt dit een aantal keren terug onder de term ‘Bending the rules’. Regels zijn richtlijnen, geen wetten of axioma’s. Het zijn altijd individuen die de keuze maken óf ze gaan handelen volgens de regel of niet, waarbij een afweging gemaakt wordt van de verschillende consequenties op basis van kennis en ervaring. Dat is experimenteren. Soms gaat het goed en soms gaat het mis. En dat is precies wat nodig is om ervaring op te kunnen doen en de zingeving achter structuren, ongeacht de complexiteit ervan, te ontdekken.

Wat Ben er uiteindelijk toe brengt om de stap te maken naar zingeving als uitleiding. Hoe kunnen we zo veranderen dat we ondanks de complexe structuren in de samenleving, in organisaties en eigenlijk in alle interacties tussen mensen, weer zin geven aan hetgeen we doen en laten? Waarbij zingeving letterlijk de betekenis is die aan zinnen (of woorden) gegeven wordt. Die zin maken we zelf, en hoe bereiken we daarmee zingeving? Op die vraag heeft Ben wel een antwoord, maar: het is zijn antwoord, zijn route, zijn zingeving. Hij daagt je uit om je eigen zingeving te vinden.

Het boek is mogelijk gemaakt door middel van crowdfunding. Bij het doornemen van de lijst met funders, valt het me op dat ik veel mensen ken. Mensen waarmee ik de afgelopen jaren contact heb gehad, met de een wat meer dan met de ander, en die allemaal streven naar een vorm van Nieuw Organiseren, op wat voor manier dan ook. Je zou daaruit kunnen concluderen dat de groep mensen die zich hiermee bezighoudt klein is. Misschien is dat zo. Misschien wordt de Zinmakers alleen gelezen door deze kleine groep mensen die dit gedachtengoed sowieso al uitdragen en ondersteunen. Ik hoop van niet.

De samenleving is complex en het is nog een mysterie of, en zo ja, wanneer, de Zinmakers zorgt voor een nieuwe structuur in de zwerm die de bestuurders van organisaties vormen. Een zwerm waarbij het doel van de individuele bestuurder is om vooral niet aan de buitenkant van de zwerm te komen, maar zo veilig mogelijk in het midden te blijven. In het midden van de zwerm bestaat de interactie nu nog steeds uit dezelfde patronen waarin ‘command and control’, korte termijn denken, shareholder value, spreadsheet management en ander neoliberaal gedachten goed de hoofdmoot vormt.

Als slechts een paar bestuurders de essentie van de Zinmakers zouden begrijpen, en de gedachte ervan gaat wortelen in de interactie die zij met andere bestuurders hebben, dan kan een nieuwe orde in de zwerm ontstaan waarbij het midden gevormd wordt door bestuurders van organisaties die zingeving als primaire doel hebben. Dan kan het individu, amateur of professional, zich weer bezighouden met wat haar of hem zin geeft in plaats van de functie van data-entry typist(e) uit te voeren voor een systeem dat nooit zal werken. Omdat het gebaseerd is op de volstrekt onjuiste veronderstelling dat complexiteit in een gecompliceerd systeem gevat kan worden.

De Zinmakers op NieuwOrganiseren

www.businesscontact.nl

ISBN 978 90 470 1123 1

Mag er een beetje meer Aikido in de communicatie?

Goed stuk. En geloof me, het is waar.

Kanteldenker

be694f2a0aeb9fd81cc9c492d0a91e0c

Hup, laat ze het zelf opknappen, die bovenbazen, al dat gedoe met al die schandalen. Leer ze als slimme communicado gewoon Aikido. En blijf zelf weg uit de verbetenheid in de (sub)top. Je hoeft je broodheer bij schandalen echt niet meer te beschermen tegen de boze buitenwereld. Trek op moment van crisis niet alles meer uit de kast om de reputatie van je organisatie te ‘redden’. En stop meteen met al die schuldbelijdenissen. Die ‘Mea culpa’s’, daar koopt niemand meer iets voor.

Ik zal niet uitputtend zijn, ik noem de actuele feiten. De NS met stiekeme aanbestedingsspionage, Volkswagen met stiekeme dieselchips en onze Groningse gasbel met geheime afspraken tussen politiek bestuurders en aandeelhouders. En het volk is niet gek. Een slimme onderneemster verkoopt in Groningen al broodjes ‘Gasbel’. En weet je, er zit stinkkaas op. Mijn advies, wordt als voorlichter geen oplichter. Verdedigen of vluchten is de basale reflex van…

View original post 868 more words

The cyber-age demands a ‘Politics Of the Spirit’

I couldn’t agree more.

The Connectivist

Liberty HongKong

(Liberty Statue at the students demonstration in Hong Kong 2014)

Article written by Indra Adnan , re-blogged with her permission. I hope it will in-SPIRE you and many others to flock together and help construct  a positive future for all.

Jaap van Till, TheConnectivist

Published by  “Transformation” in their ‘OpenDemocracy’ issue dept.  https://www.opendemocracy.net/transformation/indra-adnan/cyber-age-demands-politics-of-spirit   Re-blogged by P2PFoundation.net  https://blog.p2pfoundation.net/cyber-age-demands-politics-spirit/2016/06/11?

==================================================

  • As people explore new forms of agency online, where is the politics that can serve their growing sense of possibility?

For a little while now I’ve been waking up in the morning feeling ready for something. When people ask me “how are you?” the answer, is “Good. Excited”—though I can’t explain exactly why.

It’s a feeling that is laced with frustration, as if whatever I’m seeing coming isn’t coming fast enough. But frustration is fine: I know I can convert it into resilience and forward motion. That’s the spiritual deal.

View original post 1,645 more words

Five Reasons Traditional IAM Can’t Handle the Internet of Things

It may sound futuristic to some, but the Internet of Things (IoT), that nebulous net of connected everything, is here at last, and it’s only getting bigger— the global IoT market is expected to grow to $7.1 trillion by 2020, compared to $1.9 trillion in 2013, and companies all over the globe are scrambling to meet the opportunity.

Sourced through Scoop.it from: solutionsreview.com

By Jeff Edwards. The Identity of Things requires a new class of IAM system. The best practice for managing identity in the Internet of Things is to employ a next-generation IoT IAM platform. But what exactly does next-gen IoT IAM entail? And how does it succeed where traditional, workforce IAM fails?

See on Scoop.itIT News

The European Cloud Initiative: A silver lining for data sharing?

The European Commission launched the Digital Single Market Strategy (the DSMS) last year with the aim of opening up digital opportunities for businesses across the EU. The DSMS is a response to the significant increase in the amount and variety of data being produced.

Sourced through Scoop.it from: www.computerweekly.com

The European Data Infrastructure (EDI) will provide a high-performance computing (HPC) framework with the capability to support the EOSC.

These supercomputers will connect to mid-range EU national computing centres and to software infrastructure to offer what is basically supercomputing-as-a-service across the EU. The framework will be developed from 2016 to 2020.

The EDI would also be accompanied by a large-scale initiative to develop supercomputing through quantum technology, to begin by the end of 2017.

See on Scoop.itIT News

How blockchains could change the world | McKinsey & Company

Ignore Bitcoin’s challenges. In this interview, Don Tapscott explains why blockchains, the technology underpinning the cryptocurrency, have the potential to revolutionize the world economy.

Sourced through Scoop.it from: www.mckinsey.com

Interview with Don Tapscott: “I’ve been at this 35 years, writing about the digital age. I’ve never seen a technology that I thought had greater potential for humanity.”

See on Scoop.itIT News

Will blockchain drive the fourth Industrial Revolution?

The first Industrial Revolution brought steam power and factories. The second produced railroads and electricity. The third gave us the Internet, digital computers, and the conveniences of the modern world.

Each of these revolutions began and finished with the creation of better, more efficient machines. But the fourth revolution, predicated upon the Industrial Internet of Things (IIoT), is nearly here, and it won’t follow so closely in the tracks of its older brothers.

The fourth revolution won’t center on machinery that’s simply stronger and faster: It’ll revolve around machines that process, share, and act upon information without us, fundamentally modifying our relationships to our tools, our world, and one another.

Sourced through Scoop.it from: readwrite.com

By Daniel Riedel. Blockchain is the missing link to the revolution because the commerce it spurs will define trust among machines and stakeholders.

See on Scoop.itIT News

Rethinking security for the Internet of Things

Many people scoffed in January 2014 when Cisco CEO John Chambers pegged the “Internet of Everything” as a potential $17 trillion market, five to 10 times..

Sourced through Scoop.it from: techcrunch.com

By Mike Gault. By focusing only on communication, there’s no chain of custody or way to audit the lifetime of data hosted in different environments administered by different organizations. One compromise anywhere in the chain, and the reliability of the collected data and any conclusions derived from it will be suspect.

See on Scoop.itIT News