Sturen op waarden: leren Floreren in plaats van mensen inzetten als produktiemiddelen

ikFloreer.nu

In de volkskrant van zaterdag 24 november staat een groot artikel over de arbeidsmarkt die steeds meer zieke mensen aflevert. “Flexibel zijn betekent: voortdurend aan ‘je eigen merk’ schaven en maximaal wendbaar zijn. Volgens arbeidsspychologen wordt overspannenheid vooral veroorzaakt door de daaruit voortvloeiende baanonzekerheid, werkdruk, informatieoverload en onbalans tussen werk en privé”. Het gevolg is depressie of overspannenheid.”

In deze blog een poging een alternatief aan te dragen: Sturen op Netto Internationaal Welzijn in plaats van BNP. Communicatieve zelfsturing in de plaats van een sociaal regelsysteem dat ons bestuurt. En mensen leren omgaan met onzekerheid. Want we zitten in een transitie en weten met zijn allen niet waar het heengaat. Des te meer reden het roer van je leven in eigen hand te nemen. Een noodzakelijke voorwaarde is dat mensen kunnen sturen op hun eigen wel-zijn. Floreren biedt hiervoor handvatten.

Eenzijdige gerichtheid op geld en groei. De berichtgeving gaat…

View original post 550 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s