Book of the Day: Economic Democracy in Action

See on Scoop.itCooperative capitalism

Book: After Capitalism: Economic Democracy in Action. Dada Maheshvarananda. Innerworld Publications, 2012

 

A grassroots movement for economic democracy based on cooperatives and local economies is quickly growing throughout the planet. After Capitalism, inspired by P.R. Sarkar’s Progressive Utilization Theory, offers a compelling vision of an equitable, sustainable model which economically empowers individuals and communities. Filled with successful examples from six continents as well as many resources, activities and tools for activists, After Capitalism will fill you with hope and the conviction that a new, democratic economy is indeed possible.

See on blog.p2pfoundation.net

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s