Internet and the Libraries: Both are here to stay!

I think it’s true: books and libraries will remain.

Blandin on Broadband

libraryWhile I was doing training in Windom last week, one of the students asked if I thought there was a role for libraries as we know them in the future – after all won’t everything be going online. So it was fun later in the week to run into the recent survey from Pew Internet & American Life that demonstrates that libraries are still vital…

Fully 91% of Americans ages 16 and older say public libraries are important to their communities; and 76% say libraries are important to them and their families. And libraries are touchpoints in their communities for the vast majority of Americans: 84% of Americans ages 16 and older have been to a library or bookmobile at some point in their lives and 77% say they remember someone else in their family using public libraries as they were growing up.

Here are the top activities people say they…

View original post 564 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s