Matrix Leadership

Linked 2 Leadership

Matrix Leadership

Research from the Hay Group has long focused on leadership competencies – in both for profit and non-profit settings. Whether leading a church, a company, a private school, or hospital, you are likely to need matrix-type leadership skills.

That’s because all these settings have 2 things in common:

  1. Specific leadership responsibilities within an area of expertise (sales, men’s ministry, customer service)
  2. The need to bring that expertise across the organization in a cross-functional setting.

Working with a complex, 2000-member church I have seen the need for senior leaders to have these skills. Consulting with a $100 million business with 400 employees, and guiding a leadership team at an urban non-profit, I witnessed the same challenges and needs.

So here is the question:

How do we lead people in non-hierarchical structures to accomplish personal and organizational goals?

Four Competencies

The Hay research identifies 4 competencies specifically needed in matrix…

View original post 787 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s