How do teachers use technology?

Teachers belong to the previous generation.

Blandin on Broadband

Pew Internet and American Life recently published a report on How Teachers Are Using Technology at Home and in the Classroom. The good news is that teachers seem to be using technology…

Asked about the impact of the internet and digital tools in their role as middle and high school educators, these teachers say the following about the overall impact on their teaching and their classroom work:

  • 92% of these teachers say the internet has a “major impact” on their ability to access content, resources, and materials for their teaching

  • 69% say the internet has a “major impact” on their ability to share ideas with other teachers

  • 67% say the internet has a “major impact” on their ability to interact with parents and 57% say it has had such an impact on enabling their interaction with students

I was surprised how many use phones in the classroom…

  • 73% of…

View original post 186 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s