The More You Know, the More Likely You Are to Be Hired

Linked 2 Leadership

Leading and Reading

The best consultants — and the ones who draw the most business — are conversationalists.

We all know people like this: They have the uncanny ability to discuss any topic.

Bringing New Insights

They always bring some new insight to the conversation and offer the potential to turn a client’s business on its head. Not only do they have exceptional knowledge in a specific field, but they are also savvy business people.

Unsurprisingly, the smartest consultants are also well-read.

They know what’s current and how it will affect their clients’ businesses. They have read the latest books and studies, and they know how to apply the knowledge that they have gained. So if your intention is to become one of the best consultants in your field, you need to become the most knowledgeable and well-read consultant.

The Need for Consultants to Know Business

A consultant’s currency is knowledge, and in…

View original post 574 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s