Dilbert’s “Salary Theorem”

The Connectivist

Dilbert maganagerHat tip to Arjen Lentz ( see: upstarta.com.au ) for digging up this gem:

=========================================

Dilbert‘s “Salary Theorem” states:

“Scientists and Engineers can never earn as much as administrators and sales people.”

This theorem can now be proved mathematically:

Given:

Power = Work / Time and,
Knowledge is Power

Substituting knowledge for power, we obtain:

Knowledge = Work/ Time

If time = money, then:

Knowledge = Work/ Money

Solving this equation for money, we obtain:

Money = Work/ Knowledge

Therefore, as knowledge approaches zero, money approaches infinity, regardless of the amount of work done.

Conclusion: the less you know, the more you make.

(Arjen: I’d like to give credit to the original author of this gem, but so far the origin of this saga remains unknown – if you know, please tell!)

=======================================

In other words you will not be punished for incompetence, but kicked upstairs with…

View original post 33 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s