IBM has a new protocol (and a box) for the internet of things

Gigaom

IBM (s ibm) may be in talks to sell off its server division, but it’s not abandoning hardware just yet. Instead, Big Blue is introducing an appliance for the internet of things, as well as a new use case for an existing protocol optimized for delivering messages between sensors.

IBM considers both efforts part of its Smarter Planet and Mobile First strategies. The box is called the IBM MessageSight, and it combines the ability to process a lot of information in real time — which experts believe the internet of things will need. The logic is that billions of sensors sending trillions of bits will need some type of special equipment to process the incoming information in real-time and send instructions back to a human or a device.

IBM uses the example of the hundreds of sensors in your car recognizing a problem, turning on your check…

View original post 533 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s