Trust is…

Leading with Trust

trustTrust is…

Simple—When you break it down into its essential components of competence, integrity, benevolence, and dependability, trust is really pretty simple. Be good at what you do. Act with integrity. Demonstrate care and concern for people. Do what you say you will do. Simple.

Complex—There is a vast and complex set of variables that influence the development of trust with people and in organizations. The company culture, policies and procedures, governance systems, and the behavior of senior leaders are just a few of the organizational variables. Interpersonal variables include temperament and personality types, level of emotional intelligence, nationality, and life experiences all shape a person’s perception of trust.

Powerful—Trust is the fuel that powers personal and organizational success. With it, all things are possible. People are willing to take risks, reach for the stars, and invest their all. Without it, success moves out of reach. People pull back…

View original post 323 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s