To Mentor or Not to Mentor, That is the Question

Linked 2 Leadership

Mentoring

Albert Einstein once said, “Setting an example is not the main means of influencing another, it is the only means.” If one agrees with Einstein, then there is no question IF mentoring is important, it’s only IF YOU should be a mentor. 

So if you want to be a  mentor, here is how you do it…

What is a Mentor?

The definition of a mentor is “a wise and trusted counselor or teacher.”

The word mentor actually originates as a character in the Greek classic The Odyssey. Mentor was a close companion of the king and was entrusted to keep the king’s son safe until he returned.

Since we now use the name Mentor to describe “a wise and trusted counselor or teacher” you might assume that Mentor did a tremendous job in protecting and guiding the young son.  However, in the classic we find that Mentor’s…

View original post 776 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s