Big Data Fail

Working Smarter Cafe

big dataIn a Forbes article written almost a year ago, Bill Bartow, our VP of global product management states a compelling figure:

“Labor represents the largest controllable expense for nearly all organizations with an hourly workforce, comprising more than 50 percent of a typical operating budget in many industries…”

Bill goes on to nail the benefits of using workforce analytics to help manage this large expense:

“Organizations that use workforce analytics today are gaining visibility into real-time information about labor that is accurate and actionable. They can also combine labor data with other operational information. This visibility allows them to match labor capacity, labor productivity and skill sets to demand, reallocating labor resources as necessary to meet deadlines, maintain customer satisfaction, and maximize profitability.”

It seems a no-brainer that organizations would move to mine these actionable insights from their workforce, operational, and other stores of “big data,” yet Gartner Research found

View original post 83 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

One thought on “Big Data Fail

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s