Are You a Thermometer or Thermostat Leader?

Leading with Trust

When it comes to leadership, are you a thermostat or a thermometer? Mark, my friend and colleague, posed that odd question to me this week. He went on to explain the difference between the two.

thermometerA thermometer reflects the temperature of the environment. It simply reacts to what’s happening around it. If the temperature is hot, it tells you so. If it’s cold, the thermometer reflects that reality as well. It’s a dumb instrument in the sense it doesn’t contain intelligent, multipurpose functionality. It has one purpose and one purpose only.

A thermostat, on the other hand, regulates the environment. It sets the desired temperature of the room and actively works to maintain it within a given range. If the temperature rises above the goal, the thermostat signals the air conditioner to crank up and cool the room down. If the temperature falls below the goal, the thermostat causes the…

View original post 368 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s