The promise of Big Data; Fact or Fiction?

Marie's Ramblings & Ruminations

Last week I read a couple of good articles both bemoaning the hype that is bigdata. The first was from of Ascent Venture Partners with his article and the second from of NBB with his . The reason the combination of these two articles stuck in my head is that they both articulately highlight, from opposite directions, what I believe to be a serious perception issue for analytics; one that is the result of the incessant use of the increasingly meaningless bigdata label being thrown around as though it was the panacea for all business problems.

And therein lies the problem… The growing popularity of the term “bigdata” has been a mixed blessing for us in the analytics space. On the one hand it has put analytics top of mind and on everyone’s agenda, however on the other hand it has made the consumers of analytics extremely suspicious of the…

View original post 483 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s