Leaders: What the Heck is DISC #3 (Blending Styles)

Linked 2 Leadership

Will It Blend?

Understanding your own primary personality and behavioral styles is one thing. But being able to understand how they blend within you and how yours blend with others is a whole different ball game.

To understand the basic elements of DISC: Dominance, Influencing, Steadiness, and Compliance, make sure you have a grasp on these two previous posts: What the Heck is DISK? | Understanding Emotions

Understanding people, teams, and how they work together can help with productivity and bottom-line results for organizations.

Will it Blend?

Now that we understand the basic personality styles, it is time to learn how they blend within each and every personality.

Firstly, we must reiterate that every person’s personality has all four of the behavioural elements within it to one degree or another. Each element of the personality will play off another depending on its intensity and the specific situation at…

View original post 1,039 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s