Three Words That Can Transform Your Leadership

Leading with Trust

Trust Stones“I trust you.”

When it comes to building trust in relationships, someone has to make the first move. One person has to be willing to step out, be a little vulnerable, and place trust in another person. Is it risky? Yes! Without risk there isn’t a need for trust.

So in a work setting, who makes the first move, the leader or the follower? Some would argue that trust has to be earned before it is given, so that places the responsibility on the follower to make the first move. The follower needs to demonstrate trustworthiness over a period of time through consistent behavior, and as time goes by, the leader extends more and more trust to the follower. Makes sense and is certainly valid.

I would argue it’s the leader’s responsibility to make the first move. It’s incumbent upon the leader to extend, build, and sustain trust with his/her followers. Why?…

View original post 439 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s