The Synergy of Growth, Thought, and Pain

Pinnacle Leadership Coaching

brain

Did you know that your brain develops according to your thoughts?

It’s true. Neuroscience experts have discovered that it actually changes positively when you think positive thoughts, developing new connections and better neural pathways. As expected, the opposite is true when thinking negative thoughts. Imagine a thriving tree versus a dying tree. That is the difference between positive and negative thinking and the results achieved in the brain. It is an actual physical change.

Knowing this, we now know that thought is action – because it brings about a physical change in our bodies.

All this information is from a world leading neuroscience expert, Dr. Caroline Leaf.

Growth, Thought, and the Law of Pain

15 invaluable laws of growth

I recently taught on this in two leadership classes on the John Maxwell book:  The 15 Invaluable Laws of Growth. Our group was discussing the Law of Pain.

No one likes

View original post 1,165 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s