A few words on Consumer Cooperatives

Lagrangian Republican Association

In our post A Cooperative Economy we argued that shops with numerous “anonymous” customers are not well suited to be run as consumer cooperatives. A consumer cooperative is a business owned and democratically by its consumers. It’s clear that the anonymity of customers, is a s problem for running a consumer cooperative.

One way to solve this problem, is to restrict access to these shops to members of the cooperative. But this seems to be an inferior solution. Could we design a more satisfying solution?

Most companies handle markup pricing, which is determining prices by adding a markup to the costs of production. An an example: a shop owner buys apples from a farmer for 5 Stella per kilogram, and he sells it for 6 Stella per kilogram in his shop. In this case the cost of production is 5 Stella, and the markup is equal to 1 Stella.

View original post 221 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s