Positiviteit

See on Scoop.itAbout leadership

Organisaties bestaan om resultaten te behalen! Dat is een wetmatigheid waar niet aan te tornen valt. Het is dan ook logisch dat binnen het bedrijfsleven veel nadruk wordt gelegd op feiten en cijfers. Vooraf worden doelstellingen vastgelegd, bijbehorende budgetten worden toegewezen, Key-Performance Indicatoren worden bepaald, maandelijks worden de resultatenspreadsheets ingevuld en beoordeeld, en aan het eind van het jaar wordt de jaarrekening opgemaakt. En het jaar erop begint het hele circus van voren af aan, waarbij veelal de doelstellingen worden aangescherpt om aan de groeidoelstellingen van het bedrijf te blijven voldoen.

John Lasschuit ®™‘s insight:

De "P" van het #leiderschaps alfabet
 +LerendeLeiders

See on www.lerendeleiders.nl

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s