I Didn’t Sign Up For All This People Shit

Like it 😉

Think Different

I Didn’t Sign Up For All This People Shit

A crowd of people

You didn’t? Well, truth be told, neither did I.

When I started in Computing, I was interested in the bits, the bytes, the blinking lights. It took years for that to pale. Not that it’s ever gone away entirely. I still write code and solder things, most every day. Just for fun.

But an easy familiarity rubbed the shine and sparkle off the new toys, and a deepening dissatisfaction with the way things worked – or more exactly, the way the work worked – set in. So I set myself the task of understanding why it was so. That was some thirty years ago.

It’s been a long and winding path since then. I followed the Better Process Path for some years, thinking process was the answer. Then the Better Management/Leadership Path, believing *that* was the answer.

And then –…

View original post 218 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s