Network of Ccomputing – distributed computing to support IoT – The Full Spectrum

The Internet of Things (IoT) is closing in fast, it has been predicted there will be 26 billion units installed by 2020, generating $300bn in revenue. These are numbers that absolutely cannot be ignored and the anticipation for this technology boom is huge. A predicted 4.5 million developers will drive this prolific growth in IoT in the next six years and they are all in need of the right technology to support them. But, without putting too fine a point on it, developers without the infrastructure to develop are useless.

The challenges facing the mass adoption of IoT technology are significant, but not insurmountable. In order for the IoT to be a success from an infrastructure perspective, there are three major ingredients: infinitely scalable computing power, the network fibre to support the rapid growth in data traffic and the ability to control where your data is stored.

Source: www.computerweekly.com

Lee Myall about the infinite #cloud.
#IoT 

See on Scoop.itIT News

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s