Jobbing out is the latest trend

Few people would deny that the world of work is changing.  Gone are the days of a job for life with the promise of a gold watch and a pension after 40 years of faithful service.  Today the employment market is volatile, fast moving and in a constant state of flux.  The past 20 years have seen the emergence of many new forms of work (teleworking, co-working, crowdworking, job sharing etc.) and now up to 30 different types of labour contract are in use in many countries. Today, however, we are witnessing the emergence of a brand new phenomenon, with people resigning from secure employee positions to go-it-alone as independent workers.

Sourced through Scoop.it from: staffingamericalatina.com

By Dennis Pennel. Why workers are turning their backs on the classic employment model and going it alone

See on Scoop.itThe New way of Work

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s