Are Identity Silos Slowing Your Cloud Adoption? – BlueMix Dev

Are your identities scattered across multiple places? How can you leverage your existing identity infrastructure for Cloud? The 2 C approach ‘Consolidate and Consume’ is the right solution. In this article, the author describes the challenges due to silos of identities and how to solve them.

Sourced through Scoop.it from: developer.ibm.com

By Rksaxena on IBM Bluemix. Better ROI, rapid deployment, performance, scalability and extensibility are typically the key outcomes to strive for when creating the authentication infrastructure on Cloud. By following this 2C approach “Consolidate and Consume”, you can rapidly create an authentication framework fulfilling these requirements without interrupting your on-premise IT setup.

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s