List of My Gurus and NewSophers

A very good start of 2016 đŸ™‚

The Connectivist

guru fotoMy personal list of Gurus consist of wonderful teachers and visionaries who continue to spread light and life-energy each day for me, and I hope for you too. I call them my NewSophers (= New Philosophers)

  1. They are the present day likes of: John the Baptist, Rumi, Kahlil Gibran, Pytagoras, Galileo, Giordano Bruno, Joan of Arc, Spinosa, Leonardo da Vinci, Voltaire, Edgar Allan Poe (proposed the Evolution Theory before Darwin did), Nicola Tesla, Brouwer, Richard Feynman, Enrico Fermi, James Grier Miller, Karl Popper, Lynn Margoulis, Benoit Mandelbrot and R. Buckminster Fuller. They share at least one very important characteristic. They have seen the futurevery clearly and dare(d) to write and speak about it, despite the conflicts they ran/run into with the public and their shepherds, the controlaholic kings and priests of the power hierarchy who are not amused about what these visionary men and women say and write. And…

View original post 478 more words

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geĂ¯nteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s