Machines are becoming more creative than humans

Can machines be creative? Recent successes in AI have shown that machines can now perform at human levels in many tasks that, just a few years ago, were considered to be decades away, like driving cars, understanding spoken language, and recognizing objects. But these are all tasks where we know what needs to be done, and the machine is just imitating us. What about tasks where the right answers are not known? Can machines be programmed to find solutions on their own, and perhaps even come up with creative solutions that humans would find difficult?

Sourced through Scoop.it from: venturebeat.com

By Risto Mikkulainen. Quote: “And with all that time saved, we humans will have more time for creative pursuits of our own.”

See on Scoop.itThe New way of Work

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s