Will blockchain drive the fourth Industrial Revolution?

The first Industrial Revolution brought steam power and factories. The second produced railroads and electricity. The third gave us the Internet, digital computers, and the conveniences of the modern world.

Each of these revolutions began and finished with the creation of better, more efficient machines. But the fourth revolution, predicated upon the Industrial Internet of Things (IIoT), is nearly here, and it won’t follow so closely in the tracks of its older brothers.

The fourth revolution won’t center on machinery that’s simply stronger and faster: It’ll revolve around machines that process, share, and act upon information without us, fundamentally modifying our relationships to our tools, our world, and one another.

Sourced through Scoop.it from: readwrite.com

By Daniel Riedel. Blockchain is the missing link to the revolution because the commerce it spurs will define trust among machines and stakeholders.

See on Scoop.itIT News

About kwalitisme

Een eigenwijze, dwarse, innovatieve denker. Een echte Child of the sixties, anti autoritair, liberaal, republikein maar verantwoordelijk. En is ervan overtuigd dat het teruggeven van eigen verantwoordelijkheid aan burgers veel zal verbeteren. Business Innovator. Ambassadeur van 'Use Your Own'. Ruim 30 jaar IT ervaring en nog steeds verbaasd over hoe slecht IT gebruikt wordt. IT zou vanuit de gebruikers moeten komen, niet opgelegd aan gebruikers. Maar niet alleen geïnteresseerd in IT. Ook financieel economisch groot voorstander van andere montaire systemen, niet gebaseerd op geld als handelsmiddel, maar gebaseerd op waarde. Kwaliteit is zijn passie: organisatie die gedreven worden door het leveren van echte kwaliteit van hun producte of diensten, zijn de organisaties die het verschil gaan maken en uiteindelijk overleven. Daarom nu Kwalitist, en een onderneming genaamd 'Kwalitsme': het opnieuw inhoud geven aan kwalititeit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s