The More You Know, the More Likely You Are to Be Hired

Linked 2 Leadership

Leading and Reading

The best consultants — and the ones who draw the most business — are conversationalists.

We all know people like this: They have the uncanny ability to discuss any topic.

Bringing New Insights

They always bring some new insight to the conversation and offer the potential to turn a client’s business on its head. Not only do they have exceptional knowledge in a specific field, but they are also savvy business people.

Unsurprisingly, the smartest consultants are also well-read.

They know what’s current and how it will affect their clients’ businesses. They have read the latest books and studies, and they know how to apply the knowledge that they have gained. So if your intention is to become one of the best consultants in your field, you need to become the most knowledgeable and well-read consultant.

The Need for Consultants to Know Business

A consultant’s currency is knowledge, and in…

View original post 574 more words

Wel werk, geen banen. Veel kruimels maken een brood

Glenn van der Burg's Blog

De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt staat op een scharnierpunt. De werkloosheid loopt snel op tot schrikbarende getallen en percentages. 7,5% werkloosheid, 15% onder jongeren en 28,4% onder allochtone jongeren. Aan de andere kant maken werkgevers zich nog steeds zorgen over het toekomstige arbeidspotentieel van ondermeer technisch geschoold personeel. Maar ook de werkdruk binnen veel organisatie is groot. Ik zie dan ook dat er wel veel werk is, maar niet veel banen.

Foto Kruimels zijn ook broodVeel kruimels
Het werk is versnipperd, verdeeld en daarom blijft het maar even liggen. Of het nu het bijwerken van de website, het starten met social media, het opschonen van het archief, het updaten van de computers of uitwerken van nieuwe ideeën is. Werk dat best wel even kan wachten en op de korte termijn geen omzet, winst of verlies oplevert. Want het uitzetten van het werk kost eerst een investering van een collega. Ondernemers houden dus gewoon de…

View original post 386 more words