Vertrouwen 3.0

In heel veel artikelen over Leiderschap, Nieuw Organiseren, Slow Management, Rijnlands denken etc. is de basis ‘vertrouwen’. Vertrouwen in plaats van wantrouwen. Samenwerken in plaats van concurreren. Met vertrouwen als uitgangspunt. Maar wat is vertrouwen eigenlijk? Ik heb er al eerder een blogje over geschreven waarin ik stelde dat ik mensen vertrouw voor specifieke zaken, maar dezelfde mensen niet vertrouw als het om andere zaken gaat. Dat heeft te maken met ervaring, met resultaat behaald in het verleden. Met het schenden van vertrouwen.

Maar wat is dan dat vertrouwen? Is dat meetbaar, is het te lokaliseren, kan ik aangegeven wáárom ik iemand een bepaalde taak wel toevertrouw en een andere niet? Vertrouwen lijkt wat dat betreft veel op ‘kwaliteit’: we weten allemaal wanneer het er is, maar niemand kan aangeven waarom. Let wel: ik heb het over echte kwaliteit, niet over de kwantitatieve vorm ervan die tegenwoordig meestal gebruikt wordt. Dat is kwantiteit.

Nu lees ik net een artikel over Bo Tarenskeen, toneelschrijver, regisseur en filosoof. Zijn nieuwste voorstelling heet ‘Ons vertrouwen is nergens op gebaseerd’ wat in ieder geval als titel goed overeenkomt met mijn gedachten daarover.  Bo probeert in zijn voorstelling duidelijk te maken dat vertrouwen niet ‘iets’ is, maar juist het ontbreken van iets: niets. Niets doen, het laten, dat is vertrouwen. En dat is opvallend gelijk aan de principes van ‘wu-wei’: het zijn beloop laten, het niet ingrijpen, niet handelen. En wu-wei is de basis voor het ervaren van kwaliteit. Vertrouwen, de afwezigheid van iets, zowel als wu-wei, het niet ingrijpen, niet handelen, zijn beide gevolg van het ervaren van kwaliteit. Als iets kwaliteit heeft hoeven we niet in te grijpen en vertrouwen we het.

Ik denk dat Bo gelijk heeft: vertrouwen is loslaten. Het niet ingrijpen, niet handelen, het zijn beloop laten gaan. We vertrouwen de piloot als we in het vliegtuig zitten en dat doen we door vooral ons niet te bemoeien met het vliegen. We vertrouwen de buschauffeur en treinmachinist op dezelfde wijze. De principes van wu-wei: actief niet-handelen.

Omgekeerd kan je dus stellen dat in al die zaken waar we ons wél mee bemoeien, vertrouwen ontbreekt. We bemoeien ons met de politiek, met de leiding van de organisatie waar we werken, met de wijze waarop onze kinderen onderwezen worden, met de medicijnen die onze dokter voorschrijft, met de ingrediënten van ons voedsel, met het financieel systeem. Eigenlijk met alles wat om ons heen gebeurt. Veel meer dan vroeger. En dus moet je concluderen dat we maar in vrij weinig instellingen vertrouwen hebben en dat dit steeds minder wordt.

De vraag is hoe dat komt. Volgens mij komt dit doordat onze maatschappij gebaseerd is op angst. Angst verkoopt, en dus worden we op alle mogelijke manieren ‘bang’ gemaakt: door het nieuws, door de regering, door de commercie. En hoe banger wij gemaakt worden, hoe minder zelfvertrouwen we krijgen. En dat is, volgens mij, de basis voor vertrouwen: je kan pas vertrouwen hebben in iets, als je begint met jezelf te vertrouwen. En dat lukt niet als je geleid wordt door angst. Let eens op hoe vaak mensen de uitdrukking ‘ik ben bang dat…’ gebruiken. Let eens op bij het lezen van het nieuws, het bekijken van het journaal hoevaak er items zijn die gaan over onze veiligheid, over onze gezondheid. Alleen al de simpele mededeling dat er zoveel mensen zijn overleden aan een bepaalde ziekte heeft geen ander doel dan ons bang te maken voor die ziekte. Je moet sterk zijn om je daar niet door te laten beïnvloeden en je eigen, op je zelfvertrouwen gebaseerde, weg te blijven gaan.

Het wordt tijd dat we gaan omdenken en gaan loslaten. Te beginnen met zelfvertrouwen op te bouwen en gaan inzien dat we ons niet moeten laten leiden door hetgeen door de media, de commercie en de politiek over ons uitgestrooid wordt. En gaan geloven in onszelf. Dan neemt vanzelf de behoefte af om ons ergens mee te bemoeien, dan kan er weer sprake van vertrouwen zijn. En pas dan, als we het vertrouwen weer teruggevonden hebben kunnen we echt gaan samenwerken met anderen, op basis van vertrouwen. En kunnen wij de ander in zijn waarde laten omdat we niet meer willen ingrijpen. Dan kunnen we echt werken aan Organisatie 3.0, aan Slow-Management, aan de Sharing Economy. Ik zou willen dat het al zover was.

Europese Aanbesteding Leiderschap training

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is op zoek naar begeleiding voor het ‘LeiderschapsLeerWerkTraject’. Een collectief praktijkgericht leertraject, vanuit verbinden leiderschap werken aan de nieuwe koers van het RIVM.

Met de aanbesteding willen ze één Opdrachtnemer selecteren die voor en met RIVM een aanpak ontwikkelt en het RIVM actief uitdaagt, ondersteunt en begeleidt bij de implementatie zoals geformuleerd in de Corporate Story “De zorg voor morgen begint vandaag”. Ofwel: collectief investeren in houding en gedrag waarbij leidinggevenden en CSO’s de nieuwe koers van het RIVM vertalen naar Leiderschap en medewerkers inspireren en faciliteren.

Op zich is dit een prachtige case voor veel van mijn Tweeps die actief zijn in dit soort Leiderschaps trajecten, maar velen van hen zijn, net als ik, zelfstandig werkzaam.

En dus kan je niet op een dergelijke aanbesteding ingaan. Zeker niet als naar de eisen gekeken wordt:

– minimaal 5 en bij voorkeur 10 jaar actuele ervaring in soortgelijke LeiderschapLeerWerkTrajecten (LLTW) in verschillende organisaties

– minimaal 5 jaar ervaring met het begeleiden en coachen van groepen leidinggevenden op DG, directeur en centrum- en afdelingsniveau

– Voor iedere medewerker uit de organisatie die hieraan voldoet (10 jaar of meer ervaring) wordt €7.500 aan waarde toegekend. 

Je begrijpt, alleen grote organisatie, zoals KPMG, DeLoitte e.d. kunnen een aantal medewerkers inzetten en op die manier altijd ver in waarde uitstijgen boven de kleine adviesbureau’s of zelfstandigen.

Of deze zouden zich moeten organiseren. Als 10 zelfstandigen zich zouden verenigen in een coöperatie of andere goed geregelde samenwerkings vorm, zouden de echt goede adviseurs/coaches/begeleiders ten minste een kans maken en daarmee zouden niet alleen deze geholpen zijn, de hele economie zou ermee gebaat zijn en óók het RIVM omdat ik vermoed dat de kleinere bureau’s en zelfstandigen beter in staat zijn om het Leiderschaps principe uit te dragen dan de grote bureaus dat kunnen.

Jammer dat dit niet het geval is….