Rethinking Progress

Rethinking Progress is de basis film van de Ellen MacArthur Foundation. In samenwerking met het One Planet Architecture institute (OPAi) is een Nederlands ondertitelde versie gemaakt.

Dit filmpje geeft de essentie aan van de circulaire economy, het cradle-to-cradle principe. En het mag duidelijk zijn dat ik daar een groot voorstander van ben!

De circulaire economie is het verbinden van alles!